Aktualności

"Czarownica" - opowieść z naszego regionu

24 maja br. na półkach gdańskiego wydawnictwa Oficynka dostępna jest kryminalna powieść Patryka Majzla (pochodzącego z Gór Świętokrzyskich), lokowana w Nowej Słupi i okolicach „Czarownica”. Powieść obrazowo i sensualnie przedstawia rejony Gór Świętokrzyskic...

więcej...

Dofinansowanie

Wzmocnienie więzi społecznych

Celem przedsięwzięcia 1.2.2 jest stworzenie oferty odpowiadającej na potrzeby w zakresie integracji społeczności lokalnej i budowania więzi społecznych. Realizacja powyższych zadań będzie możliwa pod warunkiem wpisania się w priorytety istotne z punktu widzenia całego obszaru LSR tj. kultywowanie lo...

Iniciatywy służące rozwojowi przedsiębiorstw.

Kreowanie klimatu dla przedsiębiorczości to również szereg działań mających na celu kształtowanie postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych, czy też rozwój rynków zbytu produktów lub usług lokalnych. Przedsięwzięcie 1.1.2 Inicjatywy służące rozwojowi przedsiębiorstw przewi...

Zasady otrzymania dotacji na infrastrukturę służącą społeczności lokalnej.

Stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe, jst, instytucje kultury dla których organizatorem jest jst działające na obszarze lokalnej grupy działania mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji w zakresie rozwoju infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej. Jeden beneficjent w okresie prog...

Harmonogram planowanych naborów wniosków

W pliku poniżej zamieszczony został harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.    ...

Zasady otrzymania premii na podjęcie działalności gospodarczej

Osoby chcące uruchomić działalność gospodarczą maja możliwość pozyskania dofinansowania w ramach środków lokalnej strategii rozwoju. Wartość dofinansowania może wynieść 50 tyś złotych, a w przypadku działalności wpisującej się w kategorię C kodów PKD tj. Przetwórstwo przemy...

Warunki pozyskania dotacji na rozwój działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy działający na obszarze gmin Baćkowice, Brody, Iwaniska, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów i Waśniów mogą pozyskać dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej w wysokości 300 000 zł. Kwota dofinansowania nie może również przekroczyć 70% wartości ...

więcej...

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Facebook

Gminy LGD

GMINA BAĆKOWICE


GMINA BRODY

GMINA IWANISKA

GMINA ŁAGÓW


GMINA NOWA SŁUPIA

GMINA PAWŁÓW


GMINA WAŚNIÓW

maXdesigN & NET-atak.pl strony internetowe kielce